De schermwereld is onderverdeeld in leeftijdscategorieën.
N.B. In het jaar waarin de genoemde leeftijd bereikt wordt, gaat men per september van dat jaar over naar de volgende categorie
Kuikens tot 10 jaar
Benjamins tot 12 jaar
Pupillen tot 14 jaar
Cadetten tot 17 jaar
Junioren tot 20 jaar
Senioren tot 40 jaar
Veteranen vanaf 40 jaar tot …………………?
Veel gebruikte schermterminologie
action simultane gelijktijdige handeling – actie – aanval
arrêt vooraanval
attaque aanval; de beginnende offensieve handeling die uitgevoerd wordt door het strekken van de gewapende hand, voortdurend het geldig trefvlak van de schermer bedreigend
contra riposte de aanvallende handeling van de schermer die de riposte geweerd heeft
contre attaque tegenaanval op de aanval van de tegenstander
contre temps elke handeling, uitgevoerd door de aanvaller op de arrêt van de tegenstander
corps á corps lichamelijk contact tussen twee schermers
coup de droit steek recht uit
direct in de zelfde lijn
elimination directe direct afvalsysteem
en garde in de stelling
en linge met gestrekte arm met de punt het geldig trefvlak bedreigend
equipe team van drie personen (plus 1 reserve)
equipe wedstrijd toernooi waarin een equipe tegen andere equipe’s uitkomt.
feinte schijnsteek, schijnaaval
indirect in een andere lijn
maitre schermleraar
parade wering
preparation voorbereiding: iedere handeling voorafgaand aan de aanval
prise de fer aanval met ijzer nemen
remise een handeling direct volgend op de eerste aanval
riposte de aanvallende handeling van een schermer die de aanval heeft geweerd
temps d‘escrime schermtempo, de duur van een enkelvoudioge schermhandeling
touché treffer