Schermvereniging RANA verzorgt lessen voor volwassen recreanten en beginners, voor jeugd en voor wedstrijdschermers.

Alle trainingen/lessen vinden plaats in de bovenzaal “Du Midi” van de Apollohal, Apollolaan 4, 1077 BA Amsterdam.

Lestijden en contributie per januari 2016

Jeugd leden: € 24,75 (per maand)

    • Woensdag 16.30 tot 17.45 uur tot 12 jaar
    • Woensdag 17.45 tot 19.00 uur vanaf 12 jaar.

Senior leden: € 32,25 (per maand)

  • Woensdag 19.00 tot 21.00 uur

Tijdens reguliere basisschoolvakanties is er geen schermles.

Nieuwe leden
Aspirant leden zijn welkom, uitsluitend ná het volgen van de introductiecursus.

Voor senior en junior geldt: Bent u al bekend met de schermsport? Dan bent u te allen tijde welkom, ná contact met de secretaris.

Algemeen
• Komt u voor de eerste keer schermen, neemt u dan soepele sportschoenen mee, een t-shirt en een stevige trainingsbroek. Schermmateriaal is aanwezig.
• Jeugdleden t/m 20 jaar (het jaar waarin men 21 wordt, wordt vanaf januari het senior tarief berekend).
• Lidmaatschap: Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een van beide partijen aan de wederpartij schriftelijk meedeelt deze overeenkomst te willen beëindigen en waarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht wordt genomen. Lidmaatschap/lesgeld is verschuldigd tot volledige beëindiging van deze overeenkomst.